Bavaria S45 HT

Bavaria S45 HT

44'11" (13.7m) €461,299 (Ex TAX)