Bavaria S33 HT Platinum Plus

Bavaria S33 HT Platinum Plus

33'0" (10.06m) £179,493 (Inc TAX)
Bavaria S40 HT Platinum Plus

Bavaria S40 HT Platinum Plus

40'0" (12.19m) £292,910 (Inc TAX)
Bavaria S30 Platinum Plus

Bavaria S30 Platinum Plus

30'0" (9.14m) £120,496 (Inc TAX)
Bavaria S36 HT Platinum Plus

Bavaria S36 HT Platinum Plus

35'6" (10.82m) £224,919 (Inc TAX)
Bavaria R40 Coupe

Bavaria R40 Coupe

41'6" (12.65m) £388,291 (Inc TAX)
Bavaria R40 Fly Platinum Plus

Bavaria R40 Fly Platinum Plus

41'6" (12.65m) £414,691 (Inc TAX)
Bavaria S40 HT

Bavaria S40 HT

131'3" (40m) €356,814 (Ex TAX)
Bavaria S33

Bavaria S33

33'0" (10.06m) €222,695 (Ex TAX)
Sale Pending Bavaria S33 HT

Bavaria S33 HT

35'11" (10.94m) €211,713 (Ex TAX)
Bavaria S45 HT

Bavaria S45 HT

44'11" (13.7m) €460,749 (Ex TAX)
Sale Pending Bavaria S36 Coupe

Bavaria S36 Coupe

38'3" (11.66m) €269,078 (Ex TAX)
Bavaria R40

Bavaria R40

38'1" (11.61m) €429,186 (Ex TAX)
Bavaria R40 Coupe

Bavaria R40 Coupe

38'1" (11.61m) €445,731 (Ex TAX)
Bavaria S40 HT

Bavaria S40 HT

131'3" (40m) €349,495 (Ex TAX)
Special OfferBavaria S29

Bavaria S29

28'9" (8.76m) €128,036 (Ex TAX)
Bavaria E34 Flybridge

Bavaria E34 Flybridge

110'10" (33.79m) €329,210 (Ex TAX)
Bavaria R55 Fly

Bavaria R55 Fly

58'10" (17.94m) €1,101,360 (Ex TAX)
Bavaria R40 Fly

Bavaria R40 Fly

41'6" (12.65m) €558,746 (Inc TAX)