Bavaria SR41

Bavaria SR41

43'4" (13.21m) €494,351 (Inc TAX)
Bavaria S33 HT

Bavaria S33 HT

33'2" (10.1m) €312,320 (Ex TAX)
Bavaria S33 HT

Bavaria S33 HT

33'2" (10.1m) €295,050 (Ex TAX)
Bavaria SR41

Bavaria SR41

43'4" (13.21m) €493,676 (Inc TAX)
Bavaria R40 Coupe

Bavaria R40 Coupe

38'0" (11.57m) €567,738 (Ex TAX)
Bavaria S30

Bavaria S30

29'6" (8.98m) €176,010 (Ex TAX)
Bavaria R40 Fly

Bavaria R40 Fly

41'6" (12.65m) €631,731 (Ex TAX)
Sale PendingBavaria SR36 HT

Bavaria SR36 HT

38'4" (11.68m) €434,844 (Ex TAX)
Bavaria S29

Bavaria S29

28'9" (8.76m) €200,630 (Ex TAX)
Bavaria S29

Bavaria S29

30'6" (9.29m) £171,185 (Ex TAX)
Sale PendingBavaria S30 Open

Bavaria S30 Open

30'7" (9.31m) €198,240 (Ex TAX)
Bavaria S30 Open

Bavaria S30 Open

30'7" (9.31m) €200,940 (Ex TAX)