Bavaria SR36

Bavaria SR36

37'6" (11.44m) €394,194 (Ex TAX)
Bavaria S33 HT

Bavaria S33 HT

33'2" (10.1m) €312,320 (Ex TAX)
Bavaria S30 Open

Bavaria S30 Open

30'7" (9.31m) €205,950 (Ex TAX)
Bavaria R40 Fly

Bavaria R40 Fly

41'6" (12.65m) €631,731 (Ex TAX)
Bavaria SR41

Bavaria SR41

43'4" (13.21m) €493,676 (Ex TAX)
Bavaria Vida 33

Bavaria Vida 33

36'2" (11.03m) €366,797 (Ex TAX)
Bavaria S29

Bavaria S29

30'6" (9.29m) €198,490 (Ex TAX)
Bavaria SR33 HT

Bavaria SR33 HT

37'5" (11.4m) €375,400 (Ex TAX)
Bavaria SR41 HT

Bavaria SR41 HT

43'4" (13.21m) €500,661 (Ex TAX)
Bavaria R40 Coupe

Bavaria R40 Coupe

38'0" (11.57m) €596,288 (Ex TAX)
Bavaria S30

Bavaria S30

29'6" (8.98m) €176,010 (Ex TAX)
Bavaria Virtess 420 Fly

Bavaria Virtess 420 Fly

41'1" (12.51m) €727,726 (Ex TAX)
Bavaria SR41

Bavaria SR41

43'4" (13.21m) €494,351 (Ex TAX)