Bavaria Vision 42 Blue Edition

Bavaria Vision 42 Blue Edition

42'0" (12.8m) €224,567 (Inc TAX)
Sale Pending Bavaria Vision 42

Bavaria Vision 42

42'0" (12.8m) €223,087 (Ex TAX)
Bavaria C45

Bavaria C45

45'10" (13.98m) €292,579 (Ex TAX)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11" (16.73m) €592,029 (Ex TAX)
Bavaria C45

Bavaria C45

45'10" (13.98m) €328,346 (Ex TAX)
Bavaria C45

Bavaria C45

45'10" (13.98m) €322,316 (Ex TAX)
Bavaria C50 Style

Bavaria C50 Style

165'8" (50.49m) €420,491 (Ex TAX)
Bavaria Cruiser 41

Bavaria Cruiser 41

40'6" (12.35m) €209,526 (Ex TAX)
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

121'5" (37m) €170,047 (Ex TAX)
Bavaria Cruiser 46 Style

Bavaria Cruiser 46 Style

46'10" (14.27m) €255,266 (Ex TAX)
Bavaria Cruiser 46 Blue Edition

Bavaria Cruiser 46 Blue Edition

46'10" (14.27m) €261,728 (Inc TAX)
Bavaria Cruiser 41 Blue Edition

Bavaria Cruiser 41 Blue Edition

40'6" (12.35m) €213,306 (Inc TAX)
Bavaria Cruiser 34 Blue Edition

Bavaria Cruiser 34 Blue Edition

32'9" (9.99m) €131,691 (Inc TAX)
Bavaria Cruiser 37 Blue Edition

Bavaria Cruiser 37 Blue Edition

37'1" (11.3m) €167,702 (Inc TAX)
Bavaria Vision 46 Blue Edition

Bavaria Vision 46 Blue Edition

45'11" (13.99m) €268,376 (Inc TAX)