Bavaria C38

Bavaria C38

37'4" (11.38m) €257,020 (Ex TAX)
Bavaria Vision 42

Bavaria Vision 42

42'0" (12.8m) €372,575 (Ex TAX)
Bavaria C38

Bavaria C38

37'1" (11.31m) €271,427 (Ex TAX)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11" (16.73m) €770,858 (Ex TAX)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11" (16.73m) €735,808 (Ex TAX)
Bavaria C42

Bavaria C42

42'4" (12.9m) €318,415 (Ex TAX)
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

32'9" (9.99m) €180,952 (Ex TAX)